Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Akutskola

En akutskola är en organisatorisk lösning för att elever som avses i 5 kap. 13 § skollagen (2010:800) tillfälligt ska få sin utbildning utanför den egna skolenheten. Syftet med verksamheten är bland annat att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar så att fler elever når utbildningens mål. Verksamheten startade upp läsåret 2023-2024 och delfinansieras av statsbidrag.

Senast uppdaterad 12 april 2024