Hämta vatten

Dricksvatten för hushållsbruk kan hämtas vid tappställen som finns på de större orterna i kommunen. Större volymer med vatten kan hämtas vid kommunens vattenkiosk på Hjärtenholmsvägen 14.
Sidans innehåll

Tappvattenkranar i Alvesta kommun

Hushåll som har en sinad brunn eller andra problem med sin vattenförsörjning kan gratis hämta dricksvatten i egen medhavd dunk från tappvattenkranar som finns i alla större orter i kommunen.

Tänk på att fylla vattnet i väl rengjorda flaskor eller behållare. Förvara sedan vattnet på en så mörk och sval plats som möjligt. På så sätt håller sig dricksvattnet fräscht under minst en vecka.

  • Lidnäs, pumpstationen på Badvägen 22
  • Moheda, brandstationen på sidan som vetter mot Mohedaån
  • Alvesta, kommunförrådet mot personalparkeringen, Hjärtenholmsvägen 14
  • Vislanda, pumpstationen vid korsningen Lärkvägen och Fabriksgatan
  • Grimslöv, pumpstationen på Sjöbyvägen 22, på utfarten från Grimslöv mot Torne
  • Hulevik, Hulevik vattenverk, 500 meter efter fyrvägskorsningen i Hulevik på vägen mot Lönashult.
  • Torne, Silkesnäs, Brovägen, pumpstationen på vänster sida när man kommer från Torne.

Vattenkiosk

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Vid vattenkiosken kan entreprenörer som t.ex. spolbilar, tankbilar, vägentreprenörer och lantbrukare, hämta dricksvatten i större volymer på ett snabbt och säkert sätt mot en avgift. Vattenkiosken finns vid Hjärtenholmsvägen 14.

Vattenkiosken är kopplad till en vattenmätare samt till ett taggsystem för debitering. För att kunna hämta vatten vid kiosken så behöver man skapa ett konto i taggsystemet samt kvittera ut en tagg.

Taggen hämtas upp vid kommunförrådet på Hjärtenholmsvägen och kvitteras ut mot en depositionsavgift på 500 kr (inkl. moms). Vattenkiosken är försedd med ett återströmningsskydd som säkerställer att vatten från entreprenörens tankbilar ej kan strömma tillbaka in i det allmänna vattenledningsnätet och förorena det. Kontakta kommunens kontaktcenter om du vill skapa ett konto eller om du har frågor.

Senast uppdaterad 4 mars 2024