Skylt

Du som vill sätta upp en skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område behöver söka bygglov.

Kravet på bygglov gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet.

Handlingar som behövs vid bygglovsansökan för skyltar:

  • Ifylld och signerad ansökningsblankett.
  • Fasadritning i lämplig skala som visar skyltens placering.
  • Måttsatt ritning på skyltens utformning i skala 1:100.
  • Tydlig situationsplan i skala 1:500 där tänkt placering är markerad med mått till fastighetsgränser.
  • Kontrollplan.
  • Kompletterande uppgifter som kan vara till hjälp vid handläggningen, till exempel fotomontage.

Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt. Däremot behövs ett tillstånd från länsstyrelsen. För att placera ut en så kallad ”gatupratare” (en reklamskylt som oftast ställs ut på trottoaren) krävs det tillstånd från Polismyndigheten.

Senast uppdaterad 16 juli 2024