Pool

Om du ska bygga en pool på din tomt behöver du inget bygglov för poolen i sig. Men beroende på hur den ser ut och är konstruerad kan du ändå behöva ansöka om lov.

Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Du kan ändå behöva ansöka om lov beroende på vad du vill göra runt omkring den.

Det krävs bygglov för till exempel staket, plank, murar och skärmtak. Det kan även krävas marklov för åtgärder runtomkring poolen.

Då kan du behöva söka bygg- eller marklov eller göra en anmälan:

  • Om poolen förses med tak.
  • Om du bygger en altan högre än 1,10 meter över marknivå eller sätter upp ett plank eller en mur runt poolen.
  • Om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter (det behövs inte lov för att schakta för nedsänkning av poolen).
  • Om du ansluter poolen till det allmänna vattenavloppsnätet kan du behöva göra en vatten och avlopps-anmälan.

Ta gärna kontakt med en bygglovshandläggare i god tid innan du vill börja bygga din pool. Vi kan ge dig hjälp med vad som gäller i just ditt fall.

Det är också viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt och över den. I både bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning.

Senast uppdaterad 4 mars 2024