Inredning av ytterligare en bostad

Det behövs inget bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Däremot krävs det en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Det finns vissa förutsättningar för att få inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

  • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
  • Det får inte göras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull/värdefullt.
  • Det får inte göras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Det finns inte reglerat hur stor eller liten den nya bostaden ska vara. Däremot innebär de krav som ställs i plan- och bygglagstiftningen och Boverkets byggregler att den inte kan vara hur liten som helst. Oftast krävs en yta på minst 21 kvadratmeter för att kunna inreda en självständig bostad. Vilka funktioner som måste finnas i en bostad finns att läsa i Boverkets byggregler.

Det finns inget hinder mot att inreda ytterligare en bostad i källare eller på vind. I vissa fall kan dock kraven på utformning och de tekniska egenskaperna, till exempel brandsäkerhet eller rumshöjd, innebära att det inte går.

Senast uppdaterad 20 juni 2024