Garage, carport och förråd

Fristående förråd, garage eller carport är exempel på vanliga komplementbyggnader som kräver bygglov.

Beroende på byggnadens storlek och komplexitet kan du eventuellt få startbesked tillsammans med bygglovet. Inför startbesked kan fler handlingar komma att krävas.

Din ansökan ska innehålla:

  • Nybyggnadskarta eller situationsplan.
  • Fasadritning i skala 1:100.
  • Planritning i skala 1:100.
  • Sektionsritning i skala 1:100.
  • Kontrollansvarig (beroende på komplementbyggnadens storlek och komplexitet).

Inom detaljplanerat område finns undantagsfall då bygglov inte krävs för vissa typer av komplementbyggnader, till exempel attefallshus.

Senast uppdaterad 16 juli 2024