Friggebod

En friggebod får du bygga på en fastighet där det finns byggnader sedan innan. Den ska vara ett komplement till ditt bostads- eller fritidshus.

Du kan bygga en eller flera friggebodar utan bygglov eller anmälan. De får sammanlagt inte vara större än 15 kvadratmeter. För att få bygga utan bygglov får de heller inte byggas ihop med någon annan byggnad på tomten.

Bodarna får högst vara tre meter till nock och ska placeras 4,5 meter från tomtgränser. Det krävs alltid bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än så. I vissa fall kan kommunen också kräva bygglov om friggebod ska byggas i en värdefull miljö. Sker bygget inom strandskyddat område krävs det tillstånd enligt miljöbalken.

Byggnaden kan byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter, men då behöver du fråga grannarna. Om grannarna inte godkänner placeringen kan du i stället ansöka om bygglov.

Senast uppdaterad 4 mars 2024