Fasadändring

En ändring av en befintlig fasad kan göra att byggnadens karaktär ändras mycket. Reglerna kring bygglov är olika beroende på var i kommunen fastigheten ligger.

Att ändra fasaden på en byggnad kan kräva bygglov om du bor inom ett område som omfattas av en detaljplan.

Exempel på fasadändring:

  • Öppna upp ett eller flera fönster eller dörrar i en fasad.
  • Bygga igen fönster eller dörrar i en fasad.
  • Måla en byggnad i annan kulör.
  • Byta fasadmaterial.
  • Byta takmaterial eller kulör.
  • Glasa in en befintlig altan.
  • Burspråk.
  • Ändra takkonstruktion.
  • Bygga om carport till garage.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende. Kontakta gärna en bygglovhandläggare så får du vägledning i just ditt fall.

Senast uppdaterad 16 juli 2024