Bygga till

Om du vill bygga till en befintlig byggnad kan det vara olika om det krävs bygglov beroende på om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område.
Med tillbyggnad menas allt som ökar en byggnads volym, oavsett om det sker uppåt, åt någon sida eller nedåt.

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att göra en tillbyggnad. Men det finns undantag då det i stället krävs en anmälan.

Utom detaljplanerat område finns det vissa undantag då det inte krävs bygglov för att göra en tillbyggnad.

Senast uppdaterad 20 juni 2024