Bryggor

Mindre bryggor med enstaka båtplatser kräver vanligtvis inte bygglov. Det är först när bryggan blir större med fler båtplatser som då kräver bygglov.

Det krävs oftast inget bygglov om du vill anlägga en mindre brygga på högst 15 kvadratmeter och 10 meter ut i vattnet. Detta gäller oavsett om gångdäcket är fast eller flyter. En brygga kräver däremot oftast strandskyddsdispens och det kan även krävas tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen.

Om bryggan påverkar omgivningen eller allmänna intressen i större uträckning kan i vissa fall även en mindre brygga kräva bygglov, samt om bygget innebär omfattande anordnings- och markarbeten.

Vill du anlägga en större brygga krävs bygglov, oftast strandskyddsdispens och i vissa fall även tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen.

Handlingar som behövs vid ansökan om bygglov av brygga:

  • Ifylld blankett gällande ansökan om lov.
  • Situationsplan.
  • Typritning.
Senast uppdaterad 4 mars 2024