Ändrad användning

Om du vill använda en byggnad, lokal eller bostad på ett nytt sätt och det innebär ett väsentligt annat ändamål, behöver du söka bygglov för ändrad användning.

Det behöver inte ske några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt plan- och bygglagen (PBL).

Exempel på ändrad användning som kräver bygglov:

  • Komplementbyggnad till bostad.
  • Ekonomibyggnad till bostad.
  • Göra lägenheter på en oinredd vind.
  • Bostad till butik, restaurang/café, hotell eller kontor.
  • Butik till kontor eller restaurang.
  • Kontor till bostad.

Det finns situationer när en åtgärd kan ses som ändring av en byggnad, även om det inte är bygglovspliktigt. Ett exempel på ändrad användning som inte kräver bygglov är när en studentbostad ändras till en vanlig bostad.

Senast uppdaterad 16 juli 2024