Altan och uterum

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda.
Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en ny- eller tillbyggnad, om den förändrar husets yttre mycket, eller har en viss höjd över marken.

Altan

Det finns tre typer av altaner i bygglovsammanhang.

 • Altaner som inte kräver bygglov.
 • Altaner som har befriats från krav på bygglov enligt plan- och bygglagen.
 • Altaner som kräver bygglov.

Generellt får altanen inte innebära någon betydande olägenhet för granne, exempelvis att dagvatten rinner in på fastigheten. Den får inte heller påverka trafiksäkerheten, som att till exempel skymma sikten vid utfarten.

Du behöver också kolla så att altanbygget stämmer överens med detaljplanen, eftersom det ibland finns särskilda bestämmelser om vad som får byggas inom området.

Handlingar som kan krävas vid ansökan om bygglov för altan:

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan

Uterum

Om du vill bygga till ett inglasat uterum på ett en- eller tvåbostadshusfastighet räknas det som en tillbyggnad. Beroende på hur ditt inglasade uterum ska se ut och var du vill placera det så kan du behöva bygglov.

Om tillbyggnaden inte är större än 15 kvadratmeter finns ett undantag från kravet på bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan och få startbesked.

Handlingar som kan krävas vid ansökan om bygglov för tillbyggnad:

 • Ansökan
 • Förslag på kontrollplan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning 
Senast uppdaterad 16 juli 2024