Temperatur och drag

Inomhustemperatur och drag påverkar din hälsa. Vad som är optimal temperatur upplevs olika från person till person.
Hur vi upplever en temperatur beror inte bara på luftens temperatur utan även på temperaturen runt omkring, det vill säga på golv, väggar och fönster.

Problem med temperatur och drag kan ha olika orsaker. Huset kan vara dåligt isolerat och det kan vara otätheter kring fönster och dörrar. När väggar och golv har låg temperatur så kan man också uppleva drag, så kallat strålningsdrag.

Rekommendationer

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan 20 och 23 grader. Det finns risk för olägenhet för människors hälsa om temperaturen i bostaden är lägre än 18 grader eller högre än 24 grader. Under sommartid kan temperaturen tillåtas vara upp till 26 grader, om det gäller en kort period upp till 28 grader.

Om du har problem med inomhustemperaturen i bostaden kan du göra några saker för att själv påverka om det är för kallt eller varmt:

  • Håll element fria från möbler och textilier.
  • Ställ inte soffor eller fåtöljer nära fönster eller balkongdörr.
  • Håll luftintag och frånluftsdon rengjorda och öppna.
  • Låt inte fönster stå öppna. Vädra i stället effektivt med korsdrag under en kort stund.
  • Hissa ner persienner, markiser eller annat solskydd för att undvika solinstrålning.
  • Vädra på byggnadens skuggsida i första hand vid hög temperatur utomhus och se till att fönster i soligt läge är stängda för att hålla varm luft ute. Vädra under nattetid då det är svalare utomhus.
  • Använd fläkt eller portabel luftkonditionering för att få ner temperaturen inomhus.

Om du har problem med inomhustemperaturen

Om du tycker att inomhustemperaturen är för kall eller för varm, eller om du upplever besvärade drag, vänd dig i första hand till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om problemet inte rättas till är nästa steg att kontakta kommunen som kan ställa krav på att fastighetsägaren ska utreda och eventuellt åtgärda inomhustemperaturen.

Senast uppdaterad 4 mars 2024