Skadedjur

Skadedjur och ohyra kan göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier, träslag och människor. Det är viktigt att bekämpa så fort problem upptäcks.
Vad som räknas som skadedjur beror på var djuren dyker upp, hur många de är och om de orsakar materiella skador eller påverkar din hälsa eller miljön. Exempel på ohyra kan vara vägglöss, mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar och kackerlackor. Skadedjur kan handla om möss, råttor, sorkar, kråkor och måsar.

Ansvar för sanering

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra eller skadedjur. Bor du i en hyresrätt ska du kontakta fastighetsägaren så fort du upptäcker ohyra eller får problem med skadedjur. Om fastighetsägaren inte gör något åt problemen kan du höra av dig till kommunen. Äger du ditt eget hus är det du som har ansvaret för sanering. Vid stora angrepp bör man ta kontakt med ett saneringsföretag.

Så förebygger du problem

Det finns mycket du kan göra för att hålla skadedjur och ohyra borta. Ett enkelt sätt är att städa och hålla rent. På så sätt får insekter inte chans att föröka sig och du minimerar även deras tillgång på mat.

För att slippa problem med råttor och möss ska du se till att soptunnorna är hela och att det är svårt att komma in i soprummen. Det gäller även för komposter för kompostering av matavfall.

Senast uppdaterad 4 mars 2024