Magnetfält

Förutom jordens statiska magnetfält utsätts vi dagligen för magnetfält som uppstår från våra elektriska apparater. Det kan också röra sig om strålning från kraftledningar, radiovågor och radon.
Magnetfält från elektriska apparater som kylskåp, kaffekokare, hårtork, TV-apparater och mobiltelefoner är normalt mycket lägre än Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden och bedöms därför inte innebära någon hälsorisk.

I hemmet kan du själv minska exponeringen för magnetfält genom att öka avståndet till apparaten och stänga av apparater när du inte använder dem.

Skydd mot kända hälsoeffekter

Även om det inte finns säkerställda hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält, är det däremot inte hälsosamt att utsättas för alltför kraftiga fält. Därför tar Strålsäkerhetsmyndigheten fram referensvärden, som anger den högsta strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för. De är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.

Magnetfält kring kraftledningar

Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och Boverket rekommendationer vid samhällsplanering och byggande.

Myndigheternas rekommendationer i korthet:

  • Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
  • Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.
  • Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
Senast uppdaterad 4 mars 2024