Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt både utomhus och inomhus. Om fuktskador i byggnader inte fixas kan mögel och bakterier börja växa.
De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv, eller otillräcklig ventilation. Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fukt- och mögelskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig.

Hälsorisker

Förutom mögel förökar sig gärna kvalster, alger och bakterier i fuktskador. Detta kan leda till astma eller reaktioner hos vissa människor. Barn räknas alltid som en känsligare grupp. Därför ska en fuktskada alltid åtgärdas så snabbt som möjligt.

Misstanke om fukt- och mögelskador

Om du misstänker fukt- eller mögelskador i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om det inte leder till någon åtgärd kan du vända dig till kommunen för bedömning. Äger du ditt eget hus är det du som är ansvarig. För att få hjälp bör du vända dig till ditt försäkringsbolag och en fuktexpert.

Senast uppdaterad 4 mars 2024