Buller

Buller är ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller kan variera starkt från en person till en annan och kan även bero på typen av buller.

Hälsoeffekter

För höga ljudnivåer ger ett buller som kan skada vår hörsel. Även annat buller påverkar oss och kan leda till stress, trötthet, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och allmän olust.

Vanliga källor till buller är väg- och spårtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier och byggnadsarbeten. Det finns riktvärden för hur mycket buller som är acceptabelt beroende på plats.

Om du är störd av buller

Ta först kontakt med den som är ansvarig för ljudnivåerna eller bullret. Om du inte får gehör kan du vända dig till kommunen som bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder. Skulle du inte bli nöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.

Senast uppdaterad 4 mars 2024