Biltvätt

Fordonstvätt är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet. Därför är det viktigt att tvätta rätt.
Bästa sättet att tvätta bilen utan att skada miljön är i en fordonstvätt. Tvättar du bilen på gatan rinner skadliga ämnen som olja, metaller och kemikalier ut i marken och vattnet.

Värna våra vattenmiljöer

Precis som med regnvatten så rinner tvättvattnet från bilar som tvättas på gatan rakt ut i våra vattendrag och sjöar. Om du till exempel tvättar din bil på gatan i Alvesta tätort rinner det giftiga vattnet direkt till sjön Salen. Bor du i Moheda rinner vattnet till Mohedaån som i nästa steg rinner till Dansjön och så vidare.

Enligt Svenskt Vatten sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan varje år. Det innebär tonvis med olja och tungmetaller som rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav och som är skadliga för både människa och miljö.

Tvätta bilen rätt

Gör så här när du tvättar bilen:

  • Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller tvätta själv-hall. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet.
  • För privatfordon kan det vara okej att tvätta hemma vid enstaka tillfällen med bilschampo eller liknande, men inte med avfettningsmedel. Enstaka tillfällen innebär runt fyra gånger per år per fastighet. Då är gräsmatta det bästa underlaget. Grusplan är också godtagbart. Då sker en viss naturlig rening av vattnet innan det når grund- och ytvattnet.
  • Använd miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Överblivna eller förbrukade kemikalier, som motorolja och kylarglykol, batterier, batterisyra och produkter som innehåller lösningsmedel, ska lämnas in på någon av kommunens återvinningscentraler. De får aldrig hällas i avloppet.
Senast uppdaterad 4 mars 2024