Sophämtning

Här kan du som bor i villa och fritidshus hitta allt som rör sophämtning. När är det tömning? Hur ska kärlet placeras?
Sidans innehåll

Det Alvesta Renhållnings AB som ansvarar för sophämtning i kommunen. Om du bor på en adress permanent hämtas hushållsavfall en gång varannan vecka, året om.

Vid fritidshus sker ordinarie hämtning en gång varannan vecka under perioden maj till september. De andra månaderna sker hämtning endast efter separat beställning.

När är det sophämtning hos mig?

Sök på din adress eller fastighetsbeteckning för att ta reda på när det är sophämtning hemma hos dig.

Placering av sopkärlet

  • Senast klockan 6.00 ska kärlet vara placerat som längst 5 meter från den plats där sopbilen har möjlighet att stanna vid tömning.
  • Kärlet ska placeras på en hård yta. Även sträckan fram till sopbilens uppställningsplats vid tömning ska vara hårdgjord. Inga trappor, trösklar eller andra hinder får vara i dragvägen.
  • Placera alltid draghandtaget så att renhållningspersonalen inte behöver vrida kärlet. Handtaget ska till exempel inte placeras mot en vägg.
  • Vägen fram till kärlet måste hållas i framkomligt skick. Vägen ska vara snöskottad och sandad fram till sopkärlet och buskar, grenar eller parkerade bilar får inte vara i vägen för sophämtningen.

Uppehåll från hämtning

Du som vill ha sophämtning mer sällan än ordinarie intervall måste göra en skriftlig ansökan om detta. Läs mer om detta på sidan Avgifter, regler och abonnemang.

Sophämtning vid helg

Om en helgdag (röd dag) infaller i din normala hämtningsvecka kommer kärlet att hämtas antingen dagen före eller dagen efter din normala hämtningsdag.

  • Om den röda dagen infaller i början av veckan så hämtas kärlet en dag senare.
  • Om den röda dagen infaller i slutet av veckan så hämtas kärlet en dag tidigare.
  • Om det infaller flera röda dagar i rad så kommer särskild information att ges.

Behöver du extrasäck?

Extrasäck (betalsäck) kan köpas hos Alvesta Renhållnings AB. Betalsäcken ställs tillsammans med ordinarie avfallskärlet och hämtas vid nästkommande tömningstillfälle. Om du inte har ordinarie tömning kontakta Alvesta Renhållnings AB för råd.

Det är endast betalsäckar som hämtas, om du inte kommit överens om annat med Alvesta Renhållnings AB i förväg.

Pris inklusive moms är 80 kronor per säck. I priset ingår säcken, hämtning och behandling.

Tänk på brandrisken

Lägg inte brandfarligt avfall i sopkärlet. Var försiktig med exempelvis aska och grillkol. Det kan orsaka bränder både på avfallsanläggningen och vid din fastighet. Om du har en öppen container ska den inte stå närmare byggnaden än 6 meter av brandsäkerhetsskäl.

Senast uppdaterad 4 mars 2024