SchoolSoft

Alvestas kommunala skolor använder SchoolSoft som en digital plattform.

Upplever du  problem med SchoolSoft appen rekommenderar vi att ni går in på sms.schoolsoft.se/alvesta i mobilen och eventuellt gör ett bokmärke på startskärmen (ser ut som en app och du kommer direkt till SchoolSoft).

Alvestas kommunala förskolor, grundskolor och särskolan samt IM använder SchoolSoft som en digital plattform, där du som vårdnadshavare ska anmäla och få översikt över ditt barns frånvaro, samt ges möjlighet att följa ditt barns utveckling i skolan.

Logga in via denna länk. På sidan finns anvisningar om du behöver hjälp.

När vårdnadshavare tar del av elevens skolarbete ser vi att elevens möjligheter att nå sina studiemål ökar, därför önskar vi att du tar del av innehållet i SchoolSoft varje dag!

Du kan även ta del av nyheter som berör ditt barns skola samt skicka meddelanden till skolans personal, samt lägga in tider för barn i förskolan och på fritidshem.

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

  • Planeringar, uppgifter och resultat

  • Närvarorapportering och frånvaroanmälan

  • Ämnesmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal

  • Nyheter och kalender

  • Meddelandefunktion för att skicka meddelande till mentor, lärare och övrig personal

  • Betyg

Är du en förutvarande elev på någon av kommunens skolor kan du få ut dina betyg genom att kontakta kommunen.

Alla Alvesta kommuns grundskolor använder SchoolSoft.

Vid frågor som gäller förskolan: Kontakta Cecilia Lindén (kontaktuppgifter nere till höger).

Vid frågor som gäller skola/fritidshem: Kontakta respektive skolas skoladministratör (se respektive skolas webbsida där det finns kontaktuppgifter till expeditionen).