Grundskola

Alla barn mellan sex och sexton år i Sverige är skolpliktiga.

Alvesta kommunGrundskolan består av årskurserna F – 9.

Du får en placering för ditt barn på en grundskola nära där du bor. Det finns en valfrihet att välja annan skola i kommunen, under förutsättning att det finns plats och inga andra organisatoriska hinder finns. Vid val av annan skola får man ordna och bekosta transporten till skolan själv.

Norr

Mohedaskolan F–9  (Moheda)

Alvesta

Grönkullaskolan F–6 (Alvesta)

Hagaskolan 7–9  (Alvesta)

Prästängsskolan F–6 (Alvesta)

Hjortsbergaskolan F–6 (Hjortsberga)

Capellaskolan (Alvesta)

Söder

Vislandaskolan F–9 (Vislanda)

Skatelövskolan F–6 (Grimslöv)

 

 

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan är till för elever som te x är döva eller har synnedsättning.
Mer information om specialskolor finns på

https://www.spsm.se/skolalternativ