Grundskola

Alla barn mellan sex och sexton år i Sverige är skolpliktiga.

Alvesta kommunGrundskolan består av årskurserna F – 9.

Du får en placering för ditt barn på en grundskola nära där du bor. Det finns en valfrihet att välja annan skola i kommunen, under förutsättning att det finns plats och inga andra organisatoriska hinder finns. Vid val av annan skola får man ordna och bekosta transporten till skolan själv.

Norr

Mohedaskolan F–9  (Moheda)

Alvesta

Grönkullaskolan F–6 (Alvesta)

Hagaskolan 7–9  (Alvesta)

Prästängsskolan F–6 (Alvesta)

Hjortsbergaskolan F–6 (Hjortsberga)

Alvesta särskola (Alvesta)

Söder

Vislandaskolan F–9 (Vislanda)

Skatelövskolan F–6 (Grimslöv)