Sophämtning

Hämtning av hushållsavfall sker en gång varannan vecka året om i hela kommunen från samtliga bostäder som bebos permanent. Hämtningen sker enligt schema som Alvesta Renhållnings AB (ARAB) bestämmer.

När sker sophämtning hos dig? 

Nu kan du se när din nästa sophämtning sker genom att följa länken nedan:

https://arabschema.alvesta.se

Du kan söka upp din fastighet genom skriva in din fastighetsbeteckning eller din adress. 

 

Hushållsavfall

Hushållsavfall är avfall som uppkommer i ditt hushåll. Även verksamheter och företag ger upphov till hushållsavfall eller så kallat ”därme

Bild på sophämtningsbild jämförbart avfall” såsom exempelvis avfall från personalmatsalar och städavfall vid städning av lokaler. Slam från enskilda avloppsanläggningar samt latrin från utedass och liknande är också klassat som hushållsavfall. Det är kommunens ansvar att samla in och behandla hushållsavfall som uppkommer i kommunen.

Vid fritidshus sker ordinarie hämtning en gång varannan vecka under perioden maj till september. De andra månaderna sker hämtning endast efter separat beställning hos ARAB.

I Hjortsberga samhälle och Torne samhälle sker sophämtningen med gemensamma containrar. För mer information om hur detta system fungerar ta kontakt med ARAB.

Viktigt att veta

  • Behållaren/kärlet får inte fyllas mer än att det lätt går att stänga igen locket.
  • Den får heller inte vara så tung att det blir svårt att flytta den. Ett 190 liters kärl (standard) får normalt inte väga mer än 30 kg, vid enstaka tillfällen tillåts 40 kg.
  • Kärlet ägs av Alvesta Renhållnings AB (vid enfamiljshus) men fastighetsägaren ansvarar för uppställning, tillsyn och rengöring av kärlet. Vid varmt väder kan det vara lämpligt att spola ur kärlet regelbundet för att förhindra att fluglarver etablerar sig där.

Placering av sopkärlet

Bild på sopkärlDu får placera kärlet var du vill på din tomt, utom på tömningdagen. På tömningsdagen senast 06.00 ska kärlet vara placerat som längst 5 meter från den plats där sopbilen har möjlighet att stanna vid tömning. Ordna gärna en permanent plats för ditt sopkärl som gör att du slipper rulla fram det på tömningsdagen.

Kärlet ska placeras på en hård yta. Även sträckan fram till sopbilens uppställningsplats vid tömning ska vara hårdgjord. Inga trappor, trösklar eller andra hinder får förekomma i dragvägen.

Placera alltid draghandtaget så att renhållningspersonalen inte behöver vrida kärlet. Handtaget ska till exempel inte placeras mot en vägg.

Lämna fritt utrymme runt kärlet, det underlättar vid tömning.

Vägen fram till kärlet måste hållas i framkomligt skick. Vägen ska vara snöskottad och sandad fram till sopkärlet och buskar, grenar eller parkerade bilar får inte vara i vägen för sophämtningen.

Tänk på brandrisken

Lägg inte brandfarligt avfall i sopkärlet. Var försiktig med exempelvis aska och grillkol. Det kan orsaka bränder både på avfallsanläggningen och vid din fastighet. Om du har en öppen container ska den inte stå närmare byggnaden än 6 meter av brandsäkerhetsskäl.

 

 

Anmäl flyttning

Om du har kommunal slam- eller soptömning och ska flytta behöver du anmäla det till ARAB. Använd gärna blanketten "Flyttanmälan" som finns i menyn till höger, eller kontakta oss 0472-150 00.