SchoolSoft

Alvestas kommunala skolor använder SchoolSoft som en digital plattform.

Alvestas kommunala skolor använder SchoolSoft som en digital plattform, där du som vårdnadshavare ska anmäla och få översikt över ditt barns frånvaro, samt ges möjlighet att följa ditt barns utveckling i skolan.

Logga in via denna länk. På sidan finns anvisningar om du behöver hjälp.

När vårdnadshavare tar del av elevens skolarbete ser vi att elevens möjligheter att nå sina studiemål ökar, därför önskar vi att du tar del av innehållet i SchoolSoft varje dag!

Du kan även ta del av nyheter som berör ditt barns skola samt skicka meddelanden till skolans personal.

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

  • Planeringar, uppgifter och resultat

  • Närvarorapportering och frånvaroanmälan

  • Ämnesmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal

  • Betyg

  • Nyheter och kalender

  • Meddelandefunktion för att skicka meddelande till mentor, lärare och övrig personal

Alla Alvesta kommuns grundskolor använder SchoolSoft.

Vid frågor, kontakta Utbildningsförvaltningens IT-stödjare, Emilie Hagblom Nakos eller Viktor Axelsson,  kontaktuppgifter till höger.