SchoolSoft

Alvestas kommunala skolor kommer att börja använda SchoolSoft som en digital plattform.

Alvestas kommunala skolor kommer att börja använda SchoolSoft som en digital plattform där du som vårdnadshavare ska anmäla och få översikt över ditt barns frånvaro, samt ges möjlighet att följa ditt barns utveckling i skolan.

Hagaskolan och Grönkullaskolan är först ut.

När vårdnadshavare tar del av elevens skolarbete ser vi att elevens möjligheter att nå sina studiemål ökar, därför önskar vi att du tar del av innehållet i SchoolSoft varje dag!

Du kan även ta del av nyheter som berör ditt barns skola samt skicka meddelanden till skolans personal.

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

  • Planeringar, uppgifter och resultat
  • Närvarorapportering och frånvaroanmälan
  • Ämnesmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal
  • Betyg
  • Nyheter och kalender
  • Meddelandefunktion för att skicka meddelande till mentor, lärare och övrig personal

Alla Alvesta kommuns grundskolor kommer inom kort att börja använda SchoolSoft.

Brev kommer att skickas ut, i god tid, till alla vårdnadshavare med inloggningsuppgifter.

Vid frågor, kontakta Utbildningsförvaltningens IT-strateg, Evelina Nyqvist. Kontaktuppgifter till höger.