Grundskola

Alla barn mellan sju och sexton år i Sverige är skolpliktiga. Om föräldrarna önskar det kan barnet få börja skolan redan när det är sex år.

Alvesta kommun

Grundskolan består av årskurserna 1 - 9. Om vårdnadshavaren begär det kan barnet börja i skolan redan som sexåring.

Du får en placering för ditt barn på en grundskola nära där du bor. Det finns en valfrihet att välja annan skola i kommunen, under förutsättning att det finns plats och inga andra organisatoriska hinder finns. Vid val av annan skola får man ordna och bekosta transporten till skolan själv.

Norr

Mohedaskolan F-9  (Moheda)

Alvesta

Grönkullaskolan F-6 (Alvesta)

Hagaskolan 7-9 (Alvesta)

Prästängsskolan F-6 (Alvesta)

Hjortsbergaskolan F-6 (Hjortsberga)

Söder

Vislandaskolan F-9 (Vislanda)

Skatelövskolan F-6 (Grimslöv)