Lekplatser

I Alvesta kommun finns i dag 24 lekplatser för allmänheten. Allt från mindre och enklare lekplatser, till större och mer utmanande anläggningar.

Hitta en lekplats nära dig

Alvesta

Östra Alvesta

 • Munken (Munkvägen)
 • Prästskogen (Svedjevägen)
 • Lunnaparken (Furulundsvägen/Ekelundsvägen)
 • Störjagård (Störjagårdsvägen)
 • Vimpeln (Vimpelgatan/Engagatan)
 • Timmern (Timmervägen)

Västra Alvesta

 • Ringen (Odlingsvägen) 
 • Gitarren (Gitarrvägen) 
 • Hamrarna (Ringvägen) 
 • Hagaparken (Trädgårdsgatan/Björkgatan) 
 • Stenlyckan (Allbogatan)

Hjortsberga

 • Åredavägen/Skolvägen

Moheda

 • Barren (Barrvägen) 
 • Tallen (Tallvägen) 
 • Skogsbyn (Sångvägen) 
 • Blåsåsen (Lärkgatan) 

Torpsbruk

 • Fridhemsvägen

Lidnäs

 • Lidnäsvägen 

Vislanda

 • Vinkeln (Vinkelgatan) 
 • Badet (Ängsvägen/Dalvägen) 
 • Östra torget (Husebyvägen/Elnarydsvägen) ♿

Grimslöv

 • Ringaren (Ringvägen) 
 • Stora snickaren (Snickarvägen)

Torne

 • Järnvägen/Nybyggarevägen

Du kan också se var våra lekplatser finns med hjälp av vår kommunkarta.

Lekplatsprogram för Alvesta kommun

Vårt mål är att Alvesta kommun ska erbjuda varierade och säkra lekmiljöer för alla åldrar. Besiktning av lekplatserna görs två gånger per år för att hålla den standard som behövs.

I slutet av 2015 tog Alvesta kommun fram en strategi för hur vi långsiktigt ska arbeta med lekplatser. Några lekplatser, som antingen har legat olägligt eller använts sällan, har sedan dess avvecklats till förmån för underhåll och utveckling av andra lekplatser. Det kan också bli aktuellt att bygga fler lekplatser inom kommunen framöver.

Senast uppdaterad 4 mars 2024