Fotbollsplaner

Alvesta kommun har hand om ett par fotbollsplaner, både naturgräs- och grusplaner. De används i huvudsak av kommunens fotbollsföreningar, men är även möjliga att hyra.

Fotbollsplaner att boka  

Gräsplaner 

Virdavallens A-plan, Alvesta 

Virdavallens B-plan, Alvesta 

Virdavallens D-plan, Alvesta 

Grusplaner 

Vegbyplanen, Moheda 


Utöver dessa fotbollsplaner finns även föreningsdrivna planer.

Bokning  

Om du vill boka någon av kommunens fotbollsplaner gör du det enklast via det digitala bokningssystemet. Du kan även kontakta kommunens lokalbokning via telefon eller mejl.

Senast uppdaterad 4 mars 2024