Fiske

Fiske har under lång tid varit en del av det svenska friluftslivet. Du kan hitta abborre, gädda, ål, gös och många fler sorters fiskar i våra sjöar och vattendrag.

Krav på fiskekort

För att få fiska måste du lösa fiskekort eller ha tillstånd från fiskerättsägaren.

Fiskevårdsområden i kommunen

I kommunen finns flera fiskevårdsområden. Ett fiskevårdsområde är en förening som ansvarar för och äger fiskevatten. Vissa fiskevårdsområden hyr ut båtar och det kan även finnas tillgång till båtramp och grillplats. Fiskevårdsområdena har också ofta lokala bestämmelser om vilka redskap som är tillåtna att använda vid fiske, minimimått på fiskar, fredningstider och fredningsområden.

Kräftpest

Fiskeredskap, båtar eller andra föremål som har använts inom ett område med akut kräftpest får inte användas i en annan sjö eller ett annat vattendrag, utan att ha desinficerats först. Fisk från vatten med akut kräftpest får heller inte användas som bete i andra vatten än där den fångats.

Sjögull

Vattenväxten sjögull är en invasiv art och kan göra att stora delar av en sjö helt växer igen. Växtdelar som lossnar kan spridas med strömmar till nya platser där de slår rot och ger upphov till nya kolonier. Tänk därför på att inte fiska eller köra båt i eller i nära anslutning till kolonier med sjögull. Var försiktig när du flyttar båtar, kanoter, fiskeredskap med mera från ett vatten med sjögull till andra vattenområden. Rengör noga så att inga växtdelar från sjögull flyttas med.

Senast uppdaterad 4 mars 2024