Badplatser

I Alvesta kommun finns 15 kommunala badplatser. Alla med grillplats, brygga och toalett. Badplatserna i Hjortsberga och Torne är tillgänglighetsanpassade.
Sidans innehåll

Hitta närmaste badplats

Badplatser i Alvesta kommun

Agnaryd badplats, Agnaryd

Brygga en bit ut i en insjö. En bänk i förgrunden.

Sjö

Agnarydssjön

Hitta hit

Från Slätthög: Kör mot Rydaholm. Strax efter Agnaryd, ta höger på en liten grusväg in mot skogen. Det är en kraftig nedförsbacke mot sjön.

Dansjö badplats, Lekaryd, Alvesta

Brygga vid sandstrand, Dansjöbadet

Sjö

Dansjön

Hitta hit

Från Alvesta: Kör mot Lekaryd. Sväng vänster över synlig järnvägskorsning och fortsätt cirka 500 meter. Därefter sväng höger till badplats.

Bohult badplats, Näset

Sandstrand vid skog. Brygga i vinkel

Sjö

Femlingen

Hitta hit

Från Vislanda: Vid Lönashult, sväng höger mot Bohult och kör cirka 6 kilometer. Vid T-korsning, sväng höger mot Virestad. Sväng sedan vänster mot Näset vid rött hus (no-camping skylt). Kör rakt fram till parkering.

Sjöanäs badplats, Horda, Moheda

Brygga som går ut i sjö. Det är skog runt sjön

Sjö

Furen

Hitta hit

Från Moheda: Kör mot Ör och sväng höger vid skylt ”Sjöanäs”. Följ grusvägen förbi stugområdet till badplats.

Kojtets badplats, Vislanda

Ljus sandstrand. Brygga och klarblå himmel.

Sjö

Kojtasjön

Hitta hit

Från Vislanda: Passera väg 126 och kör österut mot väg 23 Växjö. Sväng höger vid fyrvägskorsningen Oby/Skörda. Efter cirka 300 meter ligger badplatsen på höger sida.

Los badplats, Hjortsberga ♿

Sandstrand med två bryggor. En i trä och en i metall med räcken på båda sidorna

Sjö

Sjöatorpssjön

Hitta hit

Kör väg 25 från Alvesta mot Ljungby. Ta höger vid skylt ”Hjortsberga” och sväng vänster till vägen närmast järnvägen. Följ vägen fram till Hjortsbergagården.

Spånens badplats, Alvesta

Brygga vid sjö. I vattnet är ett hopptorn

Sjö

Spånen

Hitta hit

Från Alvesta: Kör Växjövägen österut. Sväng vänster vid skola och följ Lunnagårdsvägen och sedan vänster igen till Spåningslandavägen mot Spånens fritidsområde. Ta höger vid badplatsskylten.

Lidnäs badplats, Lidnäs

Badbrygga vi sjö. Sanstrand och björkskog

Sjö

Stråken

Hitta hit

Från Moheda: Ta vänster i Lidnäs samhälle. Sväng sedan höger och kör längs med järnvägen. Ta vänster över järnvägskorsningen.

Sörsjöns badplats, Tolestorp, Slätthög

Badbrygga i vinkel. Ljus sandstrand

Sjö

Sörsjön

Hitta hit

Från Slätthög: Kör mot Rydaholm. Sväng vänster vid skylt för badplats och följ grusvägen till badplatsen.

Sjöby badplats, Grimslöv

Badplats. Gräsyta och liten strandremsa med sand.

Sjö

Åsnen

Hitta hit

Från Huseby: Kör mot Grimslöv. Ta av mot Torne vid Skatelövs kyrka. Kör ett par kilometer längs med sjön till skylt mot Grimslöv. Ta då vänster vid en mindre väg (badplatsen är skyltad).

Torne badplats, Torne ♿

Badstrand. Tillgänglig brygga med ramp och sidoräcken.

Sjö

Åsnen

Hitta hit

Från Vislanda: Kör väg 126 söderut mot Karlshamn. Vid Opparyd, ta vänster mot Torne och kör mot Torne. I Torne by, ta vänster vid affären. Badplatsen ligger efter fotbollsplanen.

Hulevik badplats, Hulevik

Badplats. En man, sedd bakifrån, går ut i vattnet. Bredvid finns en brygga och längre ut i vattnet finns en mindre flytbrygga.

Sjö

Åsnen

Hitta hit

Från Vislanda: Kör väg 126 mot Karlshamn. Vid Lönashult, sväng vänster mot Hulevik och fortsätt i cirka 8 kilometer. Följ vägen ned till småbåtshamnen, ta vänster och kör cirka 150 meter.

Ulvö badplats, Ulvön

Badplats. Brygga vi sandstrand. Två lövträd står vi strandkanten

Sjö

Åsnen

Hitta hit

Från Vislanda: Kör väg 126 söderut mot Karlshamn och ta sedan vänster mot Ulvö. Vid T-korsning, håll vänster mot Hulevik/Ulvö och kör till byn Ulvö. Badstranden når du genom att gå höger (mot sjön sett) genom skogen längs med strandkanten.

Åbodasjöns badplats, Åboda

Badplats med badbrygga i vinkel.

Sjö

Åbodasjön

Hitta hit

Från Slätthög: Vid kyrkan, kör mot Åboda. I Åboda samhälle, ta höger till en mindre grusväg mellan ängar och med staket till höger.

Övden badplats, Lönashult

Badplats. Sandstrand med badbrygga.

Sjö

Övden

Hitta hit

Från Vislanda: Kör väg 126 söderut mot Karlshamn. 1,5 kilometer efter Lönashult, sväng höger vid badplatsskylt. Följ grusvägen och håll till vänster.

Vislandabadet, Vislanda

I Vislanda finns ett utomhusbad som är öppet under sommaren. Här finns flera pooler, grönytor och kioskservering.

Utomhuspool omgiven av betongplattor och gräsytor och med skog i bakgrunden. Stege ner i poolen och skylt där det står motionssim.

Observera att hundar inte får bada på kommunala badplatser mellan 15 maj och 15 september. Hundar som följer med till kommunala badplatser behöver vara kopplade.

Badvattenprover

Varma sommardagar kan sjöar och bassänger se extra inbjudande ut. Men när och var är det lämpligt att bada? Personal från kommunen kontrollerar under hela sommaren vattentemperatur, vattenkvalitet och algblomning vid de kommunala badplatserna.


Senast uppdaterad 4 mars 2024