Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Den bygger på att vi tillsammans tar ansvar.
Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att vistas i och njuta av naturen. Vi behöver alla se till att vårda allemansrätten genom att vara varsamma mot naturen och visa hänsyn mot djurliv, markägare och andra besökare. Det är lätt att göra allemansrätt.

Det finns både rättigheter och skyldigheter när det kommer till allemansrätten. Om vi alla vet hur vi ska agera i naturen vid olika aktiviteter, tider på året och på olika platser, är det enkelt att göra rätt. Hur du ska agera i naturen beror på vad du vill göra, vilken plats det gäller och vilken tid på året det är.

Allemansrätten är ingen lag, men grundar sig i grundlagen som säger att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Samtidigt omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är Naturvårdsverket som samordnar och vägleder i olika frågor kopplat till allemansrätten.

På lokal nivå är kommunen bara en av flera aktörer som jobbar för att värna allemansrätten och utveckla friluftslivet. Kommunen kan i vissa fall även begränsa allemansrätten till viss del genom lokala ordnings- och trafikföreskrifter.

Person går på en grusad vandringsled genom en öppen lövskog med långt grönt gräs och hundkex. Solen skiner genom trädkronorna.
Senast uppdaterad 4 mars 2024