Frivilligverksamhet

Inom äldreomsorgen i Alvesta kommun finns frivilliga som på olika sätt bidrar till socialt innehåll och aktiviteter för äldre personer som bor i särskilt eller i ordinärt boende.
Sidans innehåll

Väntjänsten

Väntjänsten utför frivilliga uppdrag till personer som bor i särskilt boende och i ordinärt boende. Det kan vara samtal, läsning, sällskap, promenad med mera. Väntjänsten finns på några orter i kommunen.

Enskilda frivilliga personer

Enskilda frivilliga personer kommer regelbundet till ett särskilt boende och bidrar med sällskap, samtal och praktisk hjälp. Frivilliga högläsare kommer regelbundet till ett särskilt boende och läser för en mindre grupp äldre personer. Vi samarbetar med biblioteken och Myndigheten för tillgängliga medier.

Intresserad av att bidra?

Är du eller din förening intresserad att bidra med frivilligt engagemang i äldreomsorgen? Kontakta då samordnare av frivilligverksamhet. Du når samordnare via vårt kontaktcenter.

Senast uppdaterad 4 mars 2024