Bli kontaktperson

En kontaktperson fungerar som ett stöd och en vän till en person som på grund av sociala skäl eller funktionsnedsättning behöver extra stöd några timmar i veckan. De flesta med tid och engagemang kan bli kontaktpersoner.
Sidans innehåll

Som kontaktperson fungerar du som en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen till en ung eller vuxen person. Du är någon att prata med, någon som hjälper till med sociala kontakter och följer med på fritidsaktiviteter.

Du kan vara kontaktperson till:

  • Barn och unga.
  • Vuxna med missbruksproblem eller psykisk ohälsa.
  • Ung eller vuxen med någon funktionsnedsättning.
  • Äldre med funktionsnedsättning.

Hur fungerar insatsen?

Vad som förväntas av kontaktpersonen beror på den enskildes behov. Som kontaktperson ska du uppmuntra till fritidsaktiviteter och du är ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta ansvar och aktivera sig.

Vanligtvis träffas ni, två eller flera gånger varje månad. Ni kanske tar en promenad, fikar tillsammans, besöker idrottsevenemang, simhall, bibliotek, dans, eller någon annan aktivitet. Det kan också innebära att ni kommer att ha viss telefonkontakt.

Som kontaktperson till ett barn eller ungdom ska du kunna lyssna, vara en förebild och uppmuntra barnet eller ungdomen till egna aktiviteter. Du blir en vuxen förebild och ett personligt stöd.

Vem kan bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation, samt har tid, plats och intresse för att engagera dig i en annan person. Du behöver vara över 18 år.

Bli kontaktperson – anmäl intresse

Senast uppdaterad 4 mars 2024