Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig.
Sidans innehåll

Parkeringstillståndet ger dig möjlighet att parkera närmare färdmålet och på så sätt göra dina resor mindre påfrestande.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser. Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand grundas på förmågan att förflytta dig till fots med eventuella hjälpmedel.

Undantagsfall

För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Att passagerare är rullstolsburen är alltså inte automatiskt ett skäl till att få ett parkeringstillstånd.

Har du psykiska problem (till exempel fobier) kan du endast få tillstånd om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyget ska vara utfärdat av en läkare med specialistkompetens i psykiatri och intyget ska utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.

Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande från en läkare.

Exempel på situationer där du inte kan få tillstånd

  • Du har inte något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
  • Du har nedsatt synförmåga, men inte något rörelsehinder.
  • Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
  • Du har svårigheter att dig in och ut ur bilen.
  • Du har svårigheter att bära.
  • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag (mindre än 6 månader).

Ansöka om parkeringstillstånd

I Alvesta kommun finns en ansökningsblankett att hämta i receptionen i kommunhuset. Du kan antingen besöka oss på Centralplan 1 i Alvesta eller kontakta vårt kontaktcenter för att få papper hemskickade.

Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld med namnteckning, datum, och ort. Till detta bifogar du ett läkarintyg, samt ett foto i passformat.

I normalfallet är det en handläggningstid på två veckor, men vid semestertider kan det bli något längre. Alvesta kommun handlägger nu även ansökningar för folkbokförda i Lessebo kommun.

Hämta ditt parkeringstillstånd

När din ansökan har beviljats och ditt tillstånd är klart kommer du att bli kontaktad av Alvesta kommun med information om hur och var du kan hämta ut ditt tillstånd. Glöm inte att ta med dig ditt nuvarande/gamla parkeringstillstånd om du har ett tillstånd sedan tidigare.

Giltlighet

Parkeringstillståndet ger dig rätt att:

  • Parkera under högst tre timmar i följd där lokal föreskrift förbjuder parkering.
  • Parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.
  • Parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten i mer än tre timmar och mindre än 24 timmar.
  • Parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.

Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats reserverad för ett visst ändamål, till exempel last- eller taxizon.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. En förlust eller stöld av parkeringstillstånd anmäls till kommunen som kan utfärda ett nytt. Förlorat eller stulet kort ska polisanmälas och spärras av kommunen.

Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som har utfärdat tillståndet. Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller på ett sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån. Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.

Senast uppdaterad 4 mars 2024