Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand. Region Kronoberg ansvarar för färdtjänsten.
Sidans innehåll

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskilt anordnad transport för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Den är en del av kollektivtrafiken och det betyder att du reser tillsammans med andra, precis som på bussen och tåget.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en kostnadsersättning för dig som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. För att kunna resa med riksfärdtjänst behöver du ansöka om och bli beviljad tillstånd till just riksfärdtjänst. Det räcker alltså inte med ett beviljat tillstånd för färdtjänst. Du gör en ansökan för varje resmål.

Ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst hos Länstrafiken Kronoberg. När du ansöker om färdtjänst/riksfärdtjänst behöver du lämna ett intyg. Intyget kan vara utfärdat av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. Intyget ska utförligt beskriva hur din funktionsnedsättning påverkar dig i resesammanhang.

Bokning och avgifter

Du som har blivit beviljad att resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst bokar alltid din resa genom Serviceresor, som är Region Kronobergs beställningscentral.

Avgifter

Egenavgiften för din färdtjänstresa beror på resans längd, din ålder och när du bokar. Avgiften för resan framgår av gällande taxa för färdtjänst. Zonsystemet som används är detsamma som i den allmänna kollektivtrafiken.

Egenavgiften för din riksfärdtjänstresa beror på resans längd. Denna avgift är fastställd av regeringen.

Fullständigt regelverk för de olika typerna av färdtjänst, samt mer information om bland annat avgifter, finns på Länstrafiken Kronobergs webbplats.

Sjukresor

Vid besök på Region Kronobergs vårdinrättningar i länet, eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Kronoberg, har du rätt till reseersättning. Du ansöker om ersättningen hos Servicecenter på Länstrafiken Kronoberg.

Resan kan ske på olika sätt. Buss och tåg är ofta ett bra alternativ. Kanske kräver ditt hälsotillstånd resa med servicebil.

Senast uppdaterad 4 mars 2024