Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du och din familj inte har pengar så att det räcker kan du söka ekonomiskt bistånd. Det är ett ekonomiskt stöd som du kan få medan du inte har egna pengar.
Sidans innehåll

Du som bor i kommunen och inte kan försörja dig och din familj, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd (benämndes tidigare socialbidrag).

Kort om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Socialtjänsten undersöker om du kan få ekonomiskt bistånd enligt det som står i Socialtjänstlagen. Vi gör alltid en individuell prövning där hänsyn tas till din situation och det du behöver. 

I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska i första hand alltid söka andra bidrag och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Provberäkning

Är du osäker på om du har rätt till ekonomiskt bistånd? På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en förenklad beräkning för att ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. 

Observera att resultatet inte är en garanti för att du kan eller kan få försörjningsstöd. Om du vill ansöka om försörjningsstöd måste du alltid kontakta Alvesta kommun.

Bra att veta innan du ansöker

För att en socialsekreterare ska kunna behandla din ansökan på ett smidigt sätt krävs det bland annat att du:

  • Är folkbokförd i Alvesta kommun.
  • Är inskriven och arbetssökande vid arbetsförmedlingen, om du är arbetslös.
  • Själv aktivt ska söka bostad om du är utan.
  • Har koll på dina tillgångar. Egna tillgångar som sparande, bil och bostadsrätt bör i första hand användas och räknas med i bedömningen om bistånd.

Ansökan

En individuell prövning görs alltid av en socialsekreterare som tar din helhetssituation i beaktande.

Ansöker du för första gången?

Om du inte tidigare har haft kontakt med en socialsekreterare för ekonomiskt bistånd eller om det var över tre månader sedan du hade kontakt ska du först vända dig till kommunens kontaktcenter.

Har du ett pågående ärende – ansök via e-tjänst

Om du har ett pågående ärende hos en socialsekreterare behöver du göra en ny ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd varje månad.

Om du vill ansöka med blankett får du den av din handläggare.

Du har rätt att överklaga

Om du får helt eller delvis avslag på din ansökan ska du få ett skriftligt beslut med en motivering till varför du inte beviljas biståndet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar får du tillsammans med avslagsbeslutet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024