Bouppteckning och dödsboanmälan

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person i Sverige dör ska det enligt lag alltid göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning, som du kan ansöka om att kommunen upprättar i det fall det saknas tillgångar i dödsboet.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Skatteverket har en blankett för bouppteckning för den som vill göra det själv. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan

Om dödsboet saknar medel att täcka de kostnader som uppkommit i samband med dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras.

Dödsboet kan också vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. För mer information om dödsboanmälan kan du ta kontakt med handläggare via kommunens kontaktcenter.

Det är kommunens nämnd för arbete och lärande som gör en utredning om en eventuell dödsboanmälan.

Om handläggaren anser att ärendet är behörigt för en dödsboanmälan, lämnas ärendet sedan över till Skatteverket.

Senast uppdaterad 4 mars 2024