Begravning

När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast kontakta begravningsbyrå och församling för att ordna med begravning.
Sidans innehåll

Man måste inte ha en begravningsceremoni, men för de allra flesta är ceremonin ett tillfälle att få ta farväl av den döda.

Man kan välja mellan begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan, begravning enligt ordningen i en annan kyrka eller religion eller borgerlig begravning.

Kyrklig begravning 

Om du har bestämt dig för en kyrklig begravning, kontaktar du den församling i Svenska kyrkan där den döda ska begravas. Du anmäler dödsfallet, talar om att du vill ha begravningen där och bokar datum för begravningsgudstjänsten. Du kan önska var begravningen ska ske och vilken präst som ska hålla i den, men det är inte säkert att det går att tillgodose dina önskemål. Församlingar hittar du på Svenska kyrkans webbplats.

Borgerlig begravning 

Borgerlig begravning innebär en ceremoni utanför Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Den kan utformas på olika sätt. Det är inte ovanligt att man väljer att ha med religiösa inslag vid begravningen. Det kan vara psalmer, sånger eller en bön. Svenska kyrkan har statens uppdrag att utföra begravningsverksamheten och ska enligt lag tillhandahålla ceremonilokaler utan religiösa symboler för till exempel borgerlig begravning.

Till en borglig begravning kan vem som helst väljas till officiant, alltså den som leder ceremonin. Det kan vara en familjemedlem, en vän, en arbetskamrat eller en annan lämplig person. Inga lagliga hinder finns. Den vanligaste uppgiften för officianten är att hålla i programmet och se till att det följs. 

Om du önskar kan en begravningsförrättare också anlitas via kommunen. 

Begravningsombud

Kommunens begravningsombud representerar dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Ombudets uppgift är i första hand att granska kyrkans redovisning beträffande den av pastoratet fastslagna begravningsavgift som gäller för icke medlemmar. Avgiften ska täcka kyrkans kostnader som är direkt hänförbara till begravningsväsendet. Avgiftens storlek framgår av din skattsedel. 

Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud. Kontaktuppgifter till Alvesta kommuns begravningsombud finns på Länsstyrelsens webbplats.

Avgifter

Grunden är att det inte är någon skillnad i priserna för en begravning på grund av trosuppfattning eller religiös ordning.

Avgifter kyrklig begravning

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som täcker de viktigaste kostnaderna vid en begravning. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift som täcker en del. Dödsboet betalar för de begravningskostnader som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften.

Dödsboets pengar ska först och främst används till begravningen. Om pengarna i dödsboet inte räcker till begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven.

Avgifter borgerlig begravning

Eftersom den borgerliga begravningen erbjuder en stor valfrihet i hur begravningen utformas, kan det kan påverka kostnaden, till exempel om de anhöriga väljer en viss borgerlig officiant eller väljer en ceremonilokal själva och inte den som Svenska kyrkan tillhandahåller.

Senast uppdaterad 29 maj 2024