Akut social hjälp

Behöver du eller någon annan hjälp från socialtjänsten i en akut situation? Det kan handla om att du misstänker att ett barn eller någon annan far illa. Det kan också handla om våld, övergrepp eller missbruk.

Akut social hjälp under kontorstid

Under kontorstid kan du nå oss via kommunens kontaktcenter 0472-150 00, eller genom att ringa respektive enhets mottagningstelefon.

  • Barn-, ungdoms- och familjefrågor
  • Alkohol-, spel-, och drogberoende
  • Våld i nära relation

 

Mottagning enhet barn: 0472-154 35 (Måndag till fredag 08:00 16:00)
Mottagning missbruk/beroende och våld i nära relation: 0472-155 80 (Måndag till fredag 08:00 16:00)
Mottagning socialpsykiatrin: 0472-154 36 (måndag till fredag 09:00-12:00)

 

Akut social hjälp under kvällar och helger 

Behöver du akut social hjälp i en nödsituation och inte kan vänta till nästkommande vardag ringer du till SOS alarm, telefon 112

 

 

Kontaktuppgifter till andra myndigheter och organisationer

SOS Alarm
Om du eller någon annan är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.
Telefon 112

BRIS, Barnens hjälptelefon
Alla som är under 18 år kan ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner.
Telefon 116 111

Giftinformation
Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud
Telefon 112 vid förgiftning, 08-33 12 31 i mindre brådskande fall.

Kvinnofridslinjen
En stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50

Kvinnojouren Blenda, Växjö
Kvinnojouren Blenda lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen.
Telefon: 0470-48808

Polisen
För ärenden som inte är akuta.
Telefon: 114 14

Röda korset - Jourhavande kompis
Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.
Telefon: 020-222 444

Röda Korsets telefonjour
Saknar du någon att prata med? Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800

Sjukvårdrådgivningen
Ring 1177 dygnet runt för råd om vård. Här får du svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare.
Telefon: 1177

Välja att sluta
Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar och vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du kan prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor och som kan ge råd och stöd. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.
Telefon: 020-555 666

Om du eller någon annan är i en nödsituation eller behöver omedelbar hjälp ska du ringa SOS alarm 112 för kontakt med polis, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning, giftinformation, jourhavande läkare. Öppet dygnet runt