Om Alvesta kommun

Södra Sveriges mittpunkt

Alvesta kommun - södra Sveriges mittpunkt. Välkommen till en kommun som integrerar lokalt boende med globala möjligheter.

Alvesta kommun har cirka 20 000 invånare, av dessa bor de flesta i någon av de sex tätorterna - Alvesta är den största. Under rubriken relaterad information till höger kan du ta del av mer kommunfakta.

Kommunen är till ytan ett "Sverige i miniatyr" - 8 mil lång och 2 mil bred - och består av gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Slätthög, Mistelås, Moheda, Härlöv, Lekaryd, Hjortsberga, Kvenneberga, Aringsås (Alvesta), Blädinge, Vislanda, Skatelöv och Västra Torsås utgjorde redan under medeltiden egna socknar. Sedan 1970-talet bildar de tillsammans Alvesta kommun.

Genom järnvägens utbyggnad blev de gamla byarna Aringsås och Alfvesta en knutpunkt som växte till ett mera stadsbetonat samhälle. De flesta av kommunens tätorter ligger utmed järnvägslinjer. Något som idag utgör grunden för Alvesta kommun som kommunikationernas kommun.

Alvesta kommun i korthet

  1. Alvesta kommuns folkmängd är 20 082 (juli 2018)
  2. Befolkningstäthet 21 inv/km2 
  3. Areal: 978 km2
  4. Kommunen har i förhållande till riket något färre invånare 20–44 år, men fler i övriga åldersgrupper.
  5. Kommunen har en något större andel i förvärvsarbetande i ålder 20–64 år än riket (80 % jämfört med 79 %)
  6. Utpendlingen från kommunen är större än inpendlingen. 1 585 fler personer pendlar ut än in för arbete.
  7. Kommunhusets adress är Centralplan 1, 342 80 Alvesta