Agenda 2030

FN:s 17 globala mål styr Alvesta kommuns arbete

Alvesta mot en hållbar framtid - Agenda 2030

Till år 2030 ska vi avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, skapa fredliga samhällen och lösa klimatkrisen. Det är fokus för de 17 globala hållbarhetsmål som FN antog 2015. I Alvesta kommun utgör Agenda 2030 grunden i vår styrning och verksamhetsutveckling.

Globala utmaningar med lokala lösningar

Sveriges kommuner har en central roll för genomförandet av Agenda 2030. Även om utmaningarna är globala så finns lösningarna lokalt, här hos oss. Tillsammans – kommun, invånare och näringsliv, kan vi skapa ett hållbart Alvesta och en hållbar framtid.

Agenda 2030 styr vårt arbete

I Alvesta kommun är vi övertygade att hållbarhetsarbete inte kan bedrivas som ett sidospår, utan behöver vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Därför antog vi 2020 en ny styrmodell där Agenda 2030 utgör grunden för ordinarie vår styrning och verksamhetsutveckling. Hållbarhet ska genomsyra det vi gör och våra verksamhetsmål ska bidra till Agenda 2030.

Tillsammans mot en hållbar framtid

Vi i Alvesta kommun är just nu mitt i en utvecklingsresa. 2030 närmar sig och vår resa behöver gå fort. Ska vi klara utmaningarna behöver vi tänka och agera tillsammans. Är du som invånare, företagare eller besökare nyfiken på hur vi jobbar? Har du en idé? Vill du vara med på vår resa mot en hållbar framtid? Tveka inte att höra av dig. Alla behövs och ingen ska lämnas utanför!

Globala rundan

Lär dig mer om Agenda 2030

Ta en tur i friska luften (eller på denna sida) och lär dig mer om hur vi tillsammans kan leva mer hållbart.  Den globala rundan är uppsatt på 17 papperskorgar i Alvesta tätort och är framtagen för att sprida kunskap om de 17 globala målen i Agenda 2030.