Nyhetsbrev till näringslivet

Nu finns maj månads nyhetsbrev till Alvestas näringsliv ute.

Några av rubrikerna i denna gång är:

  • Dags att för näringslivet att ta emot PRAO till hösten.  
  • Alvesta kommun är bäst i landet på livsmedelskontroll
  • Satsning för att öka invånarnas delaktighet kring Hästhagen och den solenergipark som byggs där.
  • Stötta idrottsföreningar som gör en insats för miljön!  

Läs hela maj månads nyhetsbrev till näringslivet