Släck lampan för vår planet

Släck lampan för vår planet

Svart bildruta med grönblå text som lyder: 60 Earth Hour.
Du sparar inte många kilowatt-timmar, men du skickar en signal om att vår planet är värd att kämpa för. På lördag klockan 20.30 sker Earth Hour för artonde året, då vi gemensamt släcker våra lampor under en timme i världens största klimatmanifestation.

Varför Earth Hour?

Syftet med Earth Hour är dels att skicka en signal till världens beslutsfattare att agera och ta klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden på allvar, dels att öka medvetenheten om klimatförändringarna och inspirera till att dra i gång nya hållbara vanor.

Earth Hour startades av WWF i Australien 2007 och har sedan dess spridits över världen. Förra året deltog över 190 länder och flera hundra miljoner människor, enligt WWF.

Klimatarbetet en del av kommunens vardag

Alvesta kommun kommer att delta i manifestationen genom att släcka vattentornet i Alvesta under den aktuella timmen. Samtidigt fortsätter vi med det viktiga och dagliga klimatarbetet i alla våra verksamheter med avstamp i Agenda 2030, som innefattar globala mål för en mer hållbar utveckling.

Vi håller till exempel på med att ta fram ett nytt energi- och klimatprogram, samt en cykelplan för kommunen. Det pågår en energieffektivisering av våra lokaler och vår gatubelysning. Vi jobbar med klimatanpassning där ett exempel är ett dagvattenmagasin vid Grönkullaskolan i Alvesta för omhändertagande av skyfall och översvämningar, kombinerat med anlagda ängar. Och inom våra kostverksamheter väljs livsmedel med omsorg för att minska klimatpåverkan.

Tips för hållbara vanor

På webbplatsen Earth Hour – Världsnaturfonden WWF finns flera tips till dig, både om hur du kan engagera dig under Earth Hour och hur du på sikt kan leva en mer hållbar livsstil. Allt ifrån mörkermiddag och tipspromenad till planetsmarta appar och hur du kan göra skillnad i din vardag med de fem B:na.