Nu är ombyggnationen av kommunhuset i gång

Nu är ombyggnationen av kommunhuset i gång

När bygget är klart kommer servicen till kommuninvånarna via kontaktcenter att bli mer funktionell, samtidigt som säkerheten och arbetsmiljön i kommunhuset förbättras.

Sedan Alvesta kommun skapade kontaktcenter, som en enklare och snabbare väg till kommunens tjänster, har verksamheten utökats och med tiden lett till ett behov av mer ändamålsenliga lokaler – både för de anställda och för besökare. Syftet med ombyggnationen är att skapa fler och mer samlade arbetsplatser för kontaktcenter och även för andra trångbodda avdelningar. Det blir även en uppfräschad och mer välkomnande väg in till kommunhusets entré för alla som besöker oss.

Högre säkerhet

Samtidigt satsar vi i samband med ombyggnationen på högre säkerhet i kommunhuset i form av separerade entréer för besökare och anställda, nya mötesrum på bottenplan för externa besök och en översyn av brandskyddet.

Klart till sommaren

Runt vecka 8 nästa år ska den första etappen av ombyggnationen vara klar, där kontaktcenter sedan kan flytta in i nya kontorsytor och besöksytan öppnas upp. Därefter fortsätter arbetet med nästa etapp som berör nuvarande reception och trapphus. Hela ombyggnationen beräknas vara klar innan sommaren.

Något begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer det att vara något begränsad framkomlighet utanför kommunhuset. Järnvägsgatan kommer inledningsvis att vara tillfälligt avstängd en kortare period, men sedan öppnas upp för trafik igen. Gångtrafikanter förbi kommunhusets framsida hänvisas en del av sträckan till ett gångstråk, mellan byggstaketet och en uppbyggd barriär mot övrig trafik.