Kulturbussenen invigs

Kulturbussenen invigs

Alvesta kommuns nya kulturbuss har anlänt och ska strax köra sina premiärturer. Den nya kulturbussen ger möjlighet för fler och andra verksamheter än bara traditionell biblioteksverksamhet, till exempel mindre teaterföreställningar, lovaktiviteter, kommunal information med mera. Bussen kommer också regelbundet besöka kommunens särskilda boenden.

Bussen har solceller på hela taket som förser den med el. Liften baktill gör bussen tillgänglig även för de som inte kan använda trappan. Folieringen på bussens utsida har tagits fram med hjälp av elever på Kulturskolans bild- och formkurs och elever i bildämnet på Skatelövsskolan. De har ritat figurer och text och en reklambyrå har lagt till bakgrunden.

Invigning av kulturbussen blir under första premiärturen 23 maj, på dagens sista stopp kl. 18.00 i Torne. Det kommer att bli invigningstal av kommunstyrelsens ordförande, Per Ribacke och nämndsordförande i kultur- och fritidsnämnden, Nina Rydström. Kulturbussen bjuder på kaffe, underhållning och överraskningar.

Turlistor finns på alvesta biblioteks webbsida

Kontaktpersoner:
Suzanne Hammargren, bibliotekschef 0472-15390
Emelie Sahlström, bibliotekarie och chaufför 0472-15266