Eldningsförbudet i Kronobergs län upphävs

Eldningsförbudet i Kronobergs län upphävs

En grillplats utomhus en sommardag.
Länsstyrelsen har beslutat att ta bort eldningsförbudet i Kronobergs län.

Eldningsförbudet upphör att gälla från och med klockan 16 den 11 juni.

SMHI:s senaste prognoser visar på att brandrisken är nu klart lägre än tidigare och att det under överskådlig tid kommer vara låg brandrisk i skog och mark.

Skulle brandrisken öka kan det bli aktuellt med eldningsförbud i länet igen.

Läs mer om eldningsförbud på länsstyrelsens webbplats