Efter branden på Prästängskolan – så ser planeringen inför skolstart ut

Efter branden på Prästängskolan – så ser planeringen inför skolstart ut

Sedan branden på Prästängskolan den 11 juli har ett intensivt arbete pågått för att hitta tillfälliga lokaler inför skolstart den 21 augusti. En plan har nu tagits fram och arbetet att med att anpassa de nya lokalerna har påbörjats.

– För oss har huvudfokus varit att snabbt skapa så bra och ändamålsenliga skolmiljöer som möjligt för alla våra elever. Vi har tillsammans med Allbohus och övriga förvaltningar i kommunen sett över samtliga tillgängliga lokaler. I den lösning vi nu kommit fram till har vi tittat på helheten och vad som blir bäst för elever i olika åldrar, säger kommunchef Camilla Holmqvist.

Arbetet med att hitta lämpliga lokaler inleddes direkt och olika alternativ har utvärderats. Det alternativ som nu bedöms vara bäst är att nyttja paviljongerna på Allbo lärcenter för Prästängsskolans elever. Detta medför att även vuxenutbildningen och delar av gymnasieskolan påverkas.

Nya lokaler inför skolstart

  • Årskurserna 1-3 flyttar in i mellanstadiets nuvarande lokaler på Prästängskolan. Förskoleklassen har sin skolgång och fritidshem i paviljongerna på Prästängskolans tomt.
  • Mellanstadiet, årskurs 4–6, flyttar till paviljongerna på Allbo lärcenter på Hjärtenholmsvägen.
  • Vuxenutbildningen på Allbo lärcenter flyttas bl.a. till arbetsmarknadsenhetens lokaler på Hagavägen.
  • Viss vuxenutbildning kommer att vara kvar i sina tidigare lokaler tills vidare. Det gäller exempelvis Fordonsutbildningen och Lärvux som är svåra att flytta. Även gymnasiets verksamhet blir kvar i huvudbyggnaden på Hjärtenholmsvägen.

– Vi har tittat på många olika alternativ och landade i att Allbo lärcenters lokaler är de som passar grundskolan bäst. Sedan har vi vägt för- och nackdelar för vilken verksamhet som ska vara där och kom fram till att det är mellanstadiet som är mest lämpligt att flytta, säger Marit Persson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

För att de nya lokalerna ska passa de olika verksamheternas behov kommer viss anpassning av aktuella lokaler att ske.

– Vi tittar på allt ifrån inredning i klassrummen och skolgårdar till att hämtning och lämning ska kunna ske på ett säkert sätt. Eventuellt planerar vi även att sätta upp tillfälliga paviljonger. Det är många faktorer som vi behöver tas hänsyn till. Samtidigt som vi fixar det mest akuta inför skolstart tittar vi även på långsiktiga lösningar om hur skolan ska återuppbyggas, säger Marit Persson.

– Situationen som uppstått är besvärlig men vi gör allt för att lösa den på ett så bra sätt som möjligt. Vi är medvetna om att det ställer till det för såväl elever och vårdnadshavare som för personal, men vi är övertygade om att vi kommer lösa detta tillsammans. Engagemanget har varit stort. Många har gått in och jobbat på sina semestrar och lokalsamhället har ställt upp och erbjudit hjälp, så det känns fantastiskt mitt i all det här, säger Camilla Holmqvist.

Mer information

På alvesta.se (uppdatering: sidan är nu borttagen) finns nu en sida där vi kommer att samla information kopplat till branden. Sidan riktar sig både till allmänheten och de elever och vårdnadshavare som är direkt påverkade. Sidan kommer att uppdateras löpande med information och vanliga frågor och svar. Vårdnadshavare och elever kommer även få löpande information från skolan.

Kontakt

Marit Persson, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen, marit.persson@alvesta.se, 0472-151 40

Camilla Holmqvist, kommunchef, camilla.a.holmqvist@alvesta.se, 0472-150 09

Frida Christensen, ordförande utbildningsnämnden, frida.christensen@alvesta.se, 073-364 16 16