De nationella gymnasieprogrammen på Alvesta gymnasieskola läggs ner

De nationella gymnasieprogrammen på Alvesta gymnasieskola läggs ner

Med anledning av återkommande lågt sökintresse till Alvesta gymnasieskola har nämnden för arbete och lärande fattat beslut om att avveckla de nationella gymnasieprogrammen på skolan från hösten 2024. Komvux och introduktionsprogrammen individuellt alternativ och språkintroduktion kommer fortsatt att finnas kvar.

– Det är ett väldigt tungt och tråkigt beslut att ta. Vi har verkligen trott och hoppats att vi skulle kunna få gymnasiet att lyfta. Men det har tyvärr inte funnits ett tillräckligt stort intresse bland ungdomar att söka till Alvesta gymnasieskola och till slut blev det svårt att fortsätta. Vi har fantastisk personal på skolan som verkligen gör sitt yttersta för våra elever. Samtidigt har det låga söktrycket inneburit en osäkerhet och oro för både elever och personal, säger Lavinia Strömberg (S), ordförande i nämnden för arbete och lärande.

– Vi kan konstatera att närheten till Växjö med sitt stora utbildningsutbud är en stor faktor till det vikande elevantalet hos oss, säger Kristina Davidsson, rektor på Allbo Lärcenter.

De fyra gymnasieprogram som läggs ner till hösten är barn- och fritid, vård- och omsorg, fordon- och transport, samt försäljning och service. Alla elever som har påbörjat sin utbildning kommer att få gå klart den på skolan.

Beslutet om avveckling tas efter en lång utredning som skulle peka ut riktningen för både gymnasieskolan och Komvux i Alvesta. Det tar också hänsyn till elevers intresse och arbetsmarknadens behov.

I och med beslutet hoppas nämnden på en mer hållbar situation för Allbo Lärcenter framöver, såväl organisatorisk som ekonomisk.