Antagning till två gymnasieprogram på Alvesta gymnasieskola stoppas

Antagning till två gymnasieprogram på Alvesta gymnasieskola stoppas

På grund av få sökande till Fordons- och transportprogrammet samt Försäljning- och serviceprogrammet på Alvesta gymnasieskola stoppas antagningen till programmen för läsåret 2023/24.

Detta beslutade nämnden för arbete och lärande på ett extrainsatt möte idag fredag den 5 maj.

Beslutet grundar sig i såväl ekonomiska som sociala faktorer. När det gäller de ekonomiska delarna konstaterar nämnden att det inte är möjligt att driva programmen på ett kostnadseffektivt sätt med så få elever. Elevperspektivet har också vägts in i beslutet. En klass med endast en eller två elever blir inte en bra studiemiljö för eleverna.

Inför läsåret 2023/2024 är det totalt 11 förstahandssökare till de nationella programmen vid Alvesta gymnasieskola, av dessa är endast 4 behöriga.

I dagsläget är det bara Fordons- och transportprogrammet och Försäljning- och serviceprogrammet som berörs av antagningsstoppet, men även andra program kan komma att beröras om de inte får tillräckligt med sökande.

Det handlar om Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Om antalet antagna elever blir färre än fem till dessa utbildningar, har nämnden beslutat att även stoppa antagningen till dessa.

Samtliga nationella program på Alvesta gymnasieskola är lärlingsutbildningar där 50% av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

När det gäller Fordons- och transportprogrammet samt Försäljning- och serviceprogrammet har det varit svårt att hitta platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL) till eleverna och därmed svårt att bedriva utbildningarna med den inriktning de har.

När det gäller vårdutbildningen och Barn- och fritidsutbildningen finns det god tillgång på APL-platser och detta är inget som kommer påverka beslutet om antagning.

Kontakt

Lavina Strömberg, ordförande nämnden för arbete och lärande, E-post: lavinia.stromberg@alvesta.se, Telefon: 0734-139 901

Kristina Davidsson, avdelningschef Allbo Lärcenter -Alvesta gymnasieskola, komvux och arbetsmarknadsenheten, E-post: kristina.davidsson@alvesta.se, Telefon: 0472-150 80