Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Alvesta kommun löser maten vid eventuell strejk

Alvesta kommun löser maten vid eventuell strejk

Alla förskolebarn, skolelever och omsorgstagare i Alvesta kommuns verksamheter där personal kan bli uttagen i strejk på torsdag kommer att få mat. Det sker med anpassningar både vad gäller matsedel, servering och logistik.
Alvesta kommun är en av arbetsgivarna som berörs av fackförbundet Kommunals varsel om strejk. Strejken bryter ut klockan 07.00 torsdagen den 18:e april om Kommunal och SKR (Sveriges kommuner och regioner) inte når en lösning i förhandlingen om kollektivavtal innan dess.

Alvesta kommun respekterar förfarandet av den uppkomna situationen och vidtar de åtgärder som är möjliga för att fortsätta leverera service till våra invånare.

— Det har varit en enorm utmaning för alla att reda ut hur vi löser detta. Det är en allvarlig situation, särskilt när det gäller de äldre och sköraste där det kan vara livsavgörande med rätt kost. Det blir också en stor ansträngning för den personal som jobbar, säger Michael Färdig, HR-chef i Alvesta kommun.

Påverkade verksamheter

Varslet gäller följande arbetsplatser och personalgrupper med medlemmar anslutna till Kommunal:

  • Ängagårdens förskola – kock
  • Vislandaskolan – kock
  • Torsgården – kock och måltidspersonal
  • Mohedaskolan – kock och måltidspersonal
  • Lunnagårds förskola – kock och måltidspersonal
  • Lekbackens förskola – kock och måltidspersonal
  • Högåsen – 1:e kock, kock och måltidspersonal
  • Grönkullaskolan – kock och måltidspersonal
  • Kommunrehab – larmsamordnare
  • Parken – parkarbetare

(Även Hagaskolan, Capellaskolan, Skogsbackens förskola och Asken påverkas, samt matdistributionen till personer i hemmet)

Planering utifrån nuläget

Särskilda boenden och matdistribution

Omsorgstagare på de särskilda boendena Torsgården, Högåsen och Asken kommer att få ett tillagat mål mat om dagen. Resterande måltider löses med enklare mat. Personer med matdistribution kommer att få hem mat de dagar de har beställt att de vill ha det. Skillnaden blir att maten kommer att levereras kall. Samtliga behov av specialkost kommer att kunna tillgodoses av personal med rätt kompetens.

Skola och förskola

För eleverna på Vislandaskolan, Mohedaskolan och Grönkullaskolan (påverkar även Hagaskolan och Capellaskolan) görs vissa anpassningar i mat- och salladsutbudet, samt i serveringsrutiner. Specialkost kommer att kunna tillgodoses.

På förskolorna Ängagården, Lunnagård och Lekbacken (påverkar även Skogsbacken) är bedömningen att samtliga måltider och specialkost kan ordnas som vanligt, med vissa begränsningar i utbud och service. Skulle strejken utökas kan det bli aktuellt att vårdnadshavare får ordna med matlådor.

Parkavdelning

På parkavdelningen finns medarbetare som inte berörs av varslet och som kan hålla liv i växter. En eventuell strejk, som dessutom blir långvarig, kommer att synas i samhället i form av papperskorgar och hundlatriner som inte blir tömda och att det är allmänt skräpigt.

Kommunrehab

Arbetsuppgifter kring larm och digitala hjälpmedel utförs även av medarbetare som inte berörs av strejkvarslet. En eventuell strejk innebär däremot att det kan ske fördröjningar, exempelvis vid installation av nya larm.

Om du har frågor

Alvesta kommun följer utvecklingen av situationen och uppdaterar kontinuerligt med ny information. Om du har frågor kan du höra av dig till vårt kontaktcenter eller till rektor/enhetschef på den verksamhet det berör.