Alvesta Kommun förbättrar sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimatet för sjätte året i rad

Alvesta Kommun förbättrar sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimatet för sjätte året i rad

I den årliga attitydundersökningen från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sveriges kommuner förbättrar Alvesta sitt sammanfattande omdöme från företagen för sjätte året i rad från 3,87 till 3,97 (snitt i Sverige 3,46) vilket är det högsta betyget någonsin sedan mätningarna startade.

Alvesta förbättrar sig på 8 av 15 frågor i undersökningen och ligger över snittet i Sverige på 13 av frågorna.

– Jag är glad och stolt över det arbete som görs tillsammans för att skapa ett positivt klimat och en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som idag ännu en gång gett det bästa sammanfattande omdömet någonsin. Extra glädjande är det att vi stiger i omdöme i många frågor där vi satsat extra. Vi är såklart medvetna om att allt inte är prickfritt och kommer fortsätta förbättra oss på olika sätt. Ett livskraftigt näringsliv är en grundförutsättning för en tillväxtkommun säger Thomas Haraldsson vice ordförande i kommunstyrelsen i Alvesta.

– Det är mycket positivt att vi blir bättre hela tiden och att vi ökar vårt sammanfattande omdöme om företagsklimatet i år också vilket visar på ett långsiktigt och bra arbete. Vi fortsätter att hålla en hög nivå på vår service till näringslivet. Samverkan och att utveckla kommunen tillsammans med företagen är mycket viktigt och något vi kommer att fortsätta jobba mer med. säger Per Ribacke kommunstyrelsens ordförande i Alvesta.

– Det är et kvitto på vårt jobb då vi ser förbättring för sjätte året i rad av sammanfattande omdömet och en bekräftelse på att vi tillsammans med våra fantastiska företagare i kommunen tar kliv framåt och utvecklar vårt samarbete. En god dialog och bra relationer är också mycket viktigt. Samtidigt så är vi ödmjuka och ser att vi kan bli bättre på flera områden säger Ola Agermark näringslivsansvarig på Alvesta Kommun.

– Vi är i början på ett arbete med att samverka bättre mellan skolan och näringslivet. Vi tittar också på hur vi kan få fler tjänstepersoner och politiker att träffa vårt näringsliv och vi har identifierat områden där vi kan bli bättre i vår service och bemötande till företagen fortsätter Ola Agermark.

För mer information kring företagsklimatet se www.foretagsklimat.se

Kontakt

Per Ribacke, kommunalråd 0472-15015
Thomas Haraldsson, kommunalråd 0738-51 82 08
Ola Agermark, näringslivsansvarig 0733-267305