Vänorter

Med våra vänorter byter vi kunskap och erfarenheter länder emellan.
Alvesta kommun har tre vänorter som vi samarbetar med på olika sätt:
  • Krasnystaw Polen (2004)
  • Turnov, Tjeckien (2004)
  • Lengede, Tyskland (2009)

Förutom att vi diskuterar och lär av varandra är syftet med vänorterna att samarbetet på olika sätt ska komma till nytta och glädje för dig som kommuninvånare. Framförallt gäller det inom områden som rör ungdomar, kultur och idrott.

Senast uppdaterad 4 mars 2024